Články Inspirace Cesta za čerstvým vzduchem v budovách (2) - Kouzlo řízeného větrání

Cesta za čerstvým vzduchem v budovách (2)

DSC06195.jpg

Kouzlo řízeného větrání

V oboru občanských staveb už dávno není největším problémem energetická náročnost či nenáročnost budovy, ale stav hygieny jejího vnitřního prostředí. Ano, ve většině moderních či nedávno modernizovaných domů je dostatek tepla. Ovšem ve stejných domech často není zdravě!

V prvním dílu tohoto seriálu jsme došli ke zjištění, že dům splňující požadavky kladené na opravdu zdravé vnitřní prostředí, se neobejde bez nějaké formy řízeného větrání. Dále, že by tento proces měl harmonizovat s nízkými energetickými provozními nároky stavby. A konečně jsme vzpomněli technologie RENSON, které umějí požadavky na dostatek čistého zdravého vzduchu v interiérech budov na vysoké úrovni splnit.  

 

Zdravý vzduch není v rozporu s teplem

Běžně dochází k jevu, kdy už při poměrně krátkém pobytu několika osob v místnosti v ní začíná dramaticky růst přítomnost oxidu uhličitého. A povážlivě se zvyšuje také vlhkost vzduchu. Ovzduší obecně bývá v jakýchkoli interiérech plné nezdravých látek. A přes mnohdy až úpornou snahu o opak, se v něm hromadí nečistoty. Rovněž přítomní lidé k tomu přispívají. Dýcháním, pocením, kouřením.

Jistě, je možné prostě otevřít okno. To se děje, ale také se na to často zapomíná. Nebo se dokonce nevětrá vědomě. Tak hluboce už je dnes v lidech zakořeněna snaha počínat si ve věci nakládání s energiemi vysoce úsporně. Ovšem ani snaha šetřit teplem se nemusí míjet s ambicí dýchat zdravý čerstvý vzduch! To, pokud použijeme mechanickou ventilaci. Řízené větrání zajistí kvalitní a permanentní výměna vzduchu v interiérech.

Když budeme vycházet ze zažité praxe, rozdělíme si používané technologie řízeného větrání do dvou základních skupin. Buď v procesu větrání zároveň dochází k rekuperaci tepla, nebo systémová ventilační zařízení pracuje bez rekuperace. Absence rekuperačního procesu však v žádném případě neznamená, že bychom měli očekávat horší pracovní výsledek, menší výkon, či slabší ekonomický efekt.

Právě naopak! Jakási vlajková loď plejády rozličných ventilačních technologií RENSON – Healthbox 3.0 – dokáže pracovat pouze v místě, kde je to zrovna nutné. Přitom umožňuje napojení až jedenácti lokálních “pracovišť“, z nichž každé je uváděno v činnost na pokyn senzorů vnímajících jakékoli nežádoucí stavy ovzduší. Tak se zdárně kompenzují případné energetické ztráty proti systémům využívajícím rekuperační zacházení s teplem.

Vyspělému větracímu systému RENSON Healthbox 3.0 věnujeme příští díl tohoto seriálu, zatím se zabývejme zařízeními jednoduššími.

    

 

Různými metodami ke stejnému efektu

Zejména do stávajících objektů je určitou variantou zabezpečení přísunu čerstvého vzduchu ventilátor RENSON Wave. Označení ventilátor je vlastně v tomto případě zbytečně degradující. Jedná se totiž o odtahové zařízení se schopností kontrolovat kvalitu vzduchu a v závislosti na výsledcích následně regulovat odtah. V tomto smyslu snese RENSON Wave srovnání se špičkovými ventilačními systémy.

Větrací zařízení RENSON Wave je možné integrovat i do systému inteligentního domu. Příslušná aplikace zajistí, že uživatel má vždy přehled o kvalitě vnitřního vzduchu. Je to zásluha senzorů sledujících přítomnost oxidu uhličitého, vodních par a nejrůznějších těkavých sloučenin. Režim větrání může být upravován i na dálku. Příslušná aplikace umožňuje kontrolovat případně i více zařízení v daném bytě.

V nabídce společnosti BEAM ČR, dlouhodobě usilující o zajišťování zdravého prostředí v budovách, představují produkty RENSON nejvyšší kvalitu a vrcholná systémová řešení. Jsou to řešení tak dokonalá, že se obejdou bez efektu předávání tepla, a přesto si ve výsledku počínají vysoce ekonomicky.

Cíl dosáhnout lepší úrovně vzduchu spotřebovávaného lidmi v jejich domovech a na pracovištích však lze dosáhnout i zařízeními fungujícími na principu rekuperace tepla. V této kategorii vzpomínaní dodavatelé nabízejí především centrální rekuperační jednotku ENDURA Delta, která se stará o distribuci vzduchu v celém domě. Čerstvý vzduch je přiváděn do obytných místností, zatímco znehodnocený vzduch z kuchyně, koupelen a toalet je odváděn pryč. Předtím však předá ve výměníku teplo vzduchu přiváděnému, který pak vstupuje do domu nejen jako čerstvý, ale i předehřátý.

Pod obchodním názvem ENDURA Twistje pak nabízen rekuperační systém decentrální. Jeho jednotky jsou v místnostech instalovány v rámech oken a nepotřebují už žádné rozvody. Což z této metody řízeného větrání činí přitažlivou možnost pro rekonstrukce.  

Poptávka
Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.