Články Inspirace Účinné větrání je existenční nezbytností (1) - Otevřít okno nestačí

Účinné větrání je existenční nezbytností (1)

Renson_Invisivent_02.jpg

Otevřít okno nestačí

Jen málo lidí si uvědomuje, jaký vliv má na zdraví a pracovní výkonnost člověka kvalita vzduchu, který dýchá. Hlavně jeho čistota, vlhkost a teplota bezprostředně rozhodují o našich schopnostech nejen dobře pracovat, ale třeba také efektivně odpočívat.

Zní to úsměvně, ale ukazuje se, že dříve ony štěrbiny ne zcela doléhajících oken a vstupních dveří domů v sobě měly i leccos přínosného. Dnešní dokonalé konstrukce, uplatňované v rámci fenoménu zateplování staveb, žádný nekontrolovaný vzduch dovnitř nepustí. To je ovšem přínosné jen do okamžiku, než si uvědomíme, že vzduch uvnitř budov bývá mnohdy až pětkrát více znečištěný, než ten venku!  

Zdravý vzduch dělá zdravým i vnitřní prostředí budovy. Podle některých výzkumů dnes trávíme v interiérech až devadesát procent denního času. Nikdy v historii se veškeré aktivity lidstva neodehrávaly v tak vysoké míře uvnitř budov, jako aktuálně. Přičemž také nikdy v minulosti vnitřní prostředí těchto objektů nebylo tak dalece vzdálené klasickým přírodním pochodům obnovy kvality ovzduší, jako je tomu nyní.

  Teplo versus klima

Historicky se v procesu větrání využívá skutečnosti, že ovzduší v interiéru a v exteriéru budovy mívá nejen rozdílnou teplotu, ale také různý tlak. Prostě se v místnosti otevřelo okno a už to jelo… Jenomže v souvislosti s moderními budovami takový jednoduchý postup větrání akceptovat nemůžeme. Už jenom z toho důvodu ne, že při něm dochází k vysokým energetickým ztrátám.

Jako základní předpoklad k fungování domu v duchu energeticky úsporného standardu jsou už po několik desetiletí chápány kvalitní tepelná izolace a pokud možno celkově neprodyšná obálka objektu. Ukázněný přístup k požadavkům kladeným na hospodaření s energiemi v budovách, pak vede k tomu, že skutečně stavíme velmi dobře zateplené domy. Ano, je v nich teplo, ovšem obecně vzato mají většinou nezdravé vnitřní klima. V zájmu dosažení co nejnižší míry provozních energetických nároků, bývají totiž upozaďovány nároky hygienické. Tento konflikt stavebních předpisů a stavební praxe často nechává v klidu projektanty, dodavatele a konec konců i stavební úřady.

Jak si však potom má poradit pouhý stavebník? Ten, na rozdíl od odborníků, o podobných kvalitativních nárocích nemá často ani ponětí. 

Uvažme například, že čtyřčlenná rodina vyprodukuje za 24 hodin v rodinném domě vlhkost v objemu půlky kýble vody! Jen vařením, uklízením, mytím, pocením… Pouhým otevřením okna, zejména v zimě, takovou vlhkost ventilovat nelze. Nemluvě o obrovských ztrátách tepla. Přitom je známo, že už při šedesátiprocentní vlhkosti vzduchu startují svoje růstové aktivity plísně! 

Za zamyšlení však v mnoha interiérech stojí hlavně nebezpečí přicházející s vysokou koncentrací oxidu uhličitého. Hygienickými normami doporučená koncentrace bývá podle příslušných studií v dokonale zateplených a vysoce energeticky úsporných objektech překračována někdy i více než dvakrát! To pak vede k únavě, k nekvalitnímu spánku, k přímému poškozování zdraví.

 

  Větrat lze bez energetických zrát

Vysokou koncentraci CO2 v interiérech navíc provázejí značné koncentrace vlhkosti, prachu, pylu, různých odérů, těkavých škodlivin z nábytku, z textilu, i výskyt roztočů… Všechno to jsou alergeny. Jak se bránit? Odpověď není složitá – řízeným větráním. 

Řízené větrání, chceme-li tak mechanická ventilace, bývalo v laických kruzích v nedávné minulosti spojováno především s domy vysoce energeticky úspornými. Ale jiné se dnes už přece nestaví! Takže nějaké forma řízeného větrání by už dávno vlastně měla znamenat samozřejmost.

Jako zřetelný trend se před časem v těchto souvislostech vynořil pojem AirComfort. Zjednodušeně lze říct, že jde o program pomáhající vytvářet zdravý životní styl. A zahrnuje související možnosti, jak řešit potíže vznikající nedostatečným větráním. Faktický obsah předností obsahu pojmu AirComfort v Česku už dlouhodobě naplňují společnosti BEAM ČR a SMART-VAC. Prodávají a instalují zařízení účinně upravující kvalitu vzduchu v budovách a opírají se při tom hlavně o technologie belgické firmy RENSON.

Tento věhlasný dodavatel se v rámci filosofie AirComfort angažuje globálně.  Od samoregulačních ventilačních okenních mřížek, přes chytré ventilátory Waves, až do high-tech systémy Healthbox nabízí RENSON škálu produktů které mají schopnost účinně dbát o zachování čistého zdravého ovzduší uvnitř každé budovy. V dalších dílech tohoto seriálu se u těchto technologií podrobněji zastavíme.

Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.